Pokud člověk nedobrovolně přijde o zaměstnání, je to pro něj určitě jedna z největších životních proher. Situace je to velmi stresující a nepříjemná, pokud se to člověku stane poprvé a navíc ve vyšším věku, je to ještě horší. Není však všem dnům konec a zaměstnání může sehnat téměř kdokoliv. Statistiky v současné době uvádějí nízkou míru nezaměstnanosti v České republice a tedy i dostatečné množství volných pracovních míst.
peníze ČR
Pokud se však aktuálně octne člověk s výpovědí v ruce, jaké má možnosti?
·         nemá-li ihned příslib dalšího zaměstnání, má právo evidovat se jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce
·         má možnost požádat si o výplatu podpory v nezaměstnanosti
·         může si aktivně zaměstnání shánět i sám bez pomoci úřadu práce, existuje spousta serverů zabývajícími se nabídkami práce, je možné vložit zde svůj životopis
·         jednou z možností je také rekvalifikace nebo doplnění či rozšíření vzdělání
·         může zvážit podnikatelskou činnost.
Pokud je uchazeč o zaměstnání evidován na úřadu práce, může si požádat o výplatu podpory v nezaměstnanosti, v jaké výši a na jak dlouho mu bude přiznána?
·         na podporu v nezaměstnanosti má právo uchazeč o zaměstnání, který v předchozích dvou letech odpracoval alespoň dvanáct měsíců
·         výše podpory v nezaměstnanosti se vypočte z předchozí průměrné mzdy ze zaměstnání, u osoby samostatně výdělečně činné pak z jeho prokázaného příjmu
·         první dva měsíce činí podpora 65%, další dva pak 50% a po zbylou dobu je výše 45% průměrného výdělku
·         u osob do 50 let věku je délka podpůrčí doby u podpory v nezaměstnanosti 5 měsíců, od 50 – 55 let je to osm měsíců a u osob starších 55 let pak 11 měsíců.
pánské věci
Uchazeč o zaměstnání má také možnost se rekvalifikovat pro jiný, například více žádaný obor. V případě, kdy úřad práce vyhodnotí, že rekvalifikace je pro účelná a potřebná, může za náklady na rekvalifikaci uhradit a k tomu vyplatit podporu při rekvalifikaci. Její výše pak činí 60% předchozího průměrného výdělku.
 

4.3/5 - (3 votes)

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup