Slyšeli už jste někdy o společnostech, které vykupují nesplacené závazky ? Pokud ne, pak dnes už uslyšíte. Věřte tomu, že opravdu existují. Jsou dokonce rozděleny do několika kategorií.
První kategorie těchto společností se zabývá vykupováním krátkodobých pohledávek a to nejčastěji od podnikatelů, kterým nezaplatili jejich klienti nebo odběratelé za prodej ať už zboží nebo služeb. Těmto společnostem se říká faktoringové.
studium u pc.jpg
Další skupina jsou společnosti, které se zabývají správou a odkupem pohledávek. Říká se jí skupina inkasních agentur. Inkasní agentury odkupují a spravují pohledávky od věřitelů, kterým nebyly zaplaceny závazky po splatnosti. Nejčastěji se jedná o pohledávky za osobu fyzickou. Přezdívá se jim B2C pohledávky. Ani právnické osoby určitě nemusí zoufat. V oblasti pohledávek se jim říká pouze B2C.
Nejčastěji se jedná o pohledávky, které vznikají z bankovních nebo nebankovních úvěrů, kontokorentů nebo jiných dlužných částek, které jsou evidované na rodné číslo. Inkasní agentury většinou patří do Asociace inkasních agentur.
Asociace má dokonce i několik přidružených společností a sdružuje uvedené společnosti, které se zabývají inkasem pohledávek. Společnosti, které navíc do asociace patří, přijaly etický kodex. Kodexem se zavazují k velmi přísnému dodržování zákonů naší republiky a kromě toho také k respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků a také ochraně osobních dat.
osobní dohoda.jpg
Je ale pravda, že faktoringové a inkasní společnosti nemá veřejnost zrovna v oblibě. Pokud ale budete správně platit vlastní závazky, pak se s nimi ani nikdy nemusíte potkat.
Možná si říkáte, jestli může poskytovatel úvěru nebo služeb podnikat, pokud jeho služby nejsou uhrazeny. Odpověď je více než logická. Samozřejmě nemůže. Pokud mu totiž nejsou uhrazeny pohledávky, musí nastat ze strany firmy velmi rázné kroky a to takové, aby mohla společnost vůbec fungovat dál. Tou horší možností je snížení stavu zaměstnanců, snížení platů apod.
Právě to je důvod, proč je dobré, že tyto firmy existují. Zkuste si představit, jak by to vypadalo, kdyby se peníze nemusely vracet věřitelům. Pokud se vám tato představa líbí, pak si zkuste představit, že právě tím půjčujícím jste vy. Už to není tak hezká představa, že?