EvropÅ¡tí lídÅ™i, kteří prosazující zákaz spalovacích motorů musí věřit tomu, že tímto zákazem výraznÄ› zlepšíme kvalitu ovzduší. Věří, že tento krok patří k zásadním opatÅ™ením v boji proti oteplování planety a ochrání nás, nebo alespoň zmírní případné dopady zhorÅ¡ujícího se životního prostÅ™edí. Musí o tom být pÅ™esvÄ›dÄeni, protože jinak by neinvestovali tolik penÄ›z a energie pro tento způsob boje pro lepší životní prostÅ™edí. Pokud by tomu nevěřili, tak by nepochybnÄ› lidské zdroje směřovali jiným smÄ›rem k řeÅ¡ení daného problému, nebo by více diverzifikovali zdroje potÅ™ebné ke zmÄ›nám.  PrávÄ› tím, že urÄili jako jednoho z hlavních viníků zneÄiÅ¡Å¥ování ovzduší spalovací motor, tak nás vÅ¡echny vÄetnÄ› naÅ¡ich zdrojů a energie nasmÄ›rovali tímto smÄ›rem. Nelze než doufat, že se nemýlí, protože pokud ano, tak jejich rozhodnutí nejen, že nepovede ke zlepÅ¡ení životního prostÅ™edí, ale naopak k jejímu zhorÅ¡ení. Protože energie, kterou si tato zmÄ›na vyžádá, bude logicky chybÄ›t pro případná opatÅ™ení v jiném smÄ›ru.

Zákaz prodeje spalovacích motorů bude mít zásadní dopad na spoleÄnost. Není to jen o tom, že prostÄ› napříštÄ› místo tankování fosilního paliva do svých aut budeme auta nabíjet. Problém pÅ™echodu je mnohem Å¡irší. Elektrické auto nepÅ™edstavuje plnohodnotnou náhradu za spalovací auto a to v mnoha smÄ›rech. Nejde jen o dojezd a dobu dobíjení, která pro urÄitou skupinu uživatelů může být dostateÄná, ale pro další tristní. JeÅ¡tÄ› podstatnÄ›jší otázkou se stává dostupnost elektrických aut pro Å¡irší veÅ™ejnost.

Staré auto.

V České republice je aktuálnÄ› průmÄ›rný plat 38900,- hrubého. ReálnÄ› takový zamÄ›stnanec dostane nÄ›co málo pÅ™es 31000,- PÅ™itom vÄ›tÅ¡ina lidí nedosahuje průmÄ›rné mzdy, kterou zvyÅ¡ují nadstandardní výdÄ›lky. Proto je pÅ™esnÄ›jší urÄení pro příjem vÄ›tÅ¡iny obyvatel takzvaný medián. Ten je pochopitelnÄ› o dost nižší, než je výše uvedený průmÄ›r. PÅ™itom již ten průmÄ›r se zapoÄtením dalších nákladů není moc příznivý pro nákup nového vozu se spalovacím motorem. Natož pro nákup elektrického vozu, který je výraznÄ› dražší i pÅ™esto, že nabízí nižší využití než auto se spalovacím motorem.

Lidé z příjmu mediánu, ale i s průmÄ›rným příjmem to v souÄasnosti Å™eší tak, že si vÄ›tÅ¡inou koupí ojeté auto z bazaru. Nové vozy ve své vÄ›tÅ¡inÄ› nakupují firmy. Je to tak, protože z průmÄ›rného příjmu s pÅ™ihlédnutím k dalším nákladům si jen ménÄ› lidí může dovolit koupit nové auto. Nástupem dražších elektrických aut se v tomto ohledu situace jeÅ¡tÄ› zhorší. Tady ovÅ¡em nastane další problém, protože životnost elektrického vozu je reálnÄ› nižší a nÄ›kdy výraznÄ›, než je u vozu se spalovacím motorem. V České republice je i z výše uvedených důvodů průmÄ›rné stáří vozového parku kolem patnácti let. Z toho vyplývá, že po naÅ¡ich silnicích jezdí běžnÄ› vozy starší i dvaceti let. Tyto vozy logicky Äasto neplní ani starší emisní normy a pÅ™edstavují výraznÄ› vÄ›tší zatížení pro ekologii, než je tomu u moderních vozů, které leckdy nezneÄiÅ¡Å¥ují životní prostÅ™edí o moc více, než prosazované elektromobily.

 PÅ™esto se politiÄtí lídÅ™i nerozhodli jít cestou diverzifikace a snažit se hledat cesty, jak udÄ›lat tyto moderní vozy pro běžné lidi dostupnÄ›jší, ale radÄ›ji je přímo zakázali a prosazují cestu elektrifikace dopravy, která je pro tyto lidi jeÅ¡tÄ› hůře dostupná. Proto se nabízí otázka, jak si tito lidé budou moci dovolit dražší a ménÄ› užitné elektrické vozy, když si nemohou dovolit ani souÄasné moderní spalovací auta?

Mohlo by se zdát, že Å™eÅ¡ením by mohlo být jako doposud auto z druhé ruky. NicménÄ› problém je, že elektrická auta nemají jen nižší využití než spalovací vozy, ale mají i nižší životnost. Ikonou elektrických aut je znaÄka Tesla. Její majitel Elon Musk sebevÄ›domÄ› prohlásil, že jeho vozy vydrží obdobný poÄet kilometrů, jako vozy se spalovacím motorem. Bohužel nÄ›co jiného je proslov a nÄ›co jiného zaÄíná ukazovat realita. ÄŒasto je takové elektrické auto na konci své použitelnosti do deseti let. OstatnÄ› aktuálnÄ› to znova pÅ™iznávají zástupci Tesly. Jejich právníci, kteří se soudí s nespokojenými uživateli vozů Tesly sami uvádÄ›jí, že životnost vozu je o nÄ›co více než 200 tisíc kilometrů a proto nemohou akceptovat reklamace na nepojízdné Tesly. Více o tom uvádí právník Christian Lindner, který zastupoval nespokojené zákazníky v NÄ›mecku ve více než 200 případech, kdy Tesla nepÅ™ekonala životnost více než 200 – 250 tisíc kilometrů. Je zajímavé, že nepřímo se k takové životnosti svých vozů hlásí pÅ™es své právníky i samotná firma Tesla.

SouÄasný příjemce platu ve výši mediánu si kupuje desetileté auto, které má nájezd 150 – 250 kilometrů a toto auto mu slouží dalších pÄ›t a nÄ›kdy i více let. Poté ho stále jeÅ¡tÄ› může prodat a k utrženým penÄ›zům si doÅ¡etÅ™it na další desetileté auto. V případÄ› elektrického vozu se zdá, že toto nebude možné, protože takového vÄ›ku se elektrické auto tak, aby bylo použitelné, ve své vÄ›tÅ¡inÄ› zÅ™ejmÄ› nedožije. To prakticky znamená, že takový ÄlovÄ›k bude nucen udržovat své stávající spalovací auto v pojízdném stavu dokud to bude možné. Protože nemá jinou variantu a postupnÄ› tímto ztrácí mobilitu.

Kolo jako dopravní prostředek

EvropÅ¡tí lídÅ™i prosazující zákaz aut se spalovacím motorem a prosazující elektrický pohon si musí být vÄ›domi, že i elektrické auto pÅ™edstavuje zátěž pro životní prostÅ™edí. Je otázkou na kolik je vůÄi přírodÄ› ve finále elektrický pohon Å¡etrnÄ›jší, než jsou ty nejmodernÄ›jší spalovací motory. Je pravdÄ›podobné, že i s pÅ™ihlédnutím k výraznÄ› nižší životnosti elektrických aut,  bude rozdíl zanedbatelný. PÅ™esto se prosazuje tato cesta navzdory tomu, že může mít další následky na zamÄ›stnanost, protože tímto rozhodnutím se Evropa postupnÄ› vzdává svého výsadního postavení v automobilovém průmyslu. Což musí mít do budoucna negativní následky.

Nabízí se jiný důvod, proÄ jsou prosazované drahé elektrické vozy s nižší užitnou hodnotou, než jaká je veÅ™ejnÄ› deklarovaná. Snížení ekologické zátěže pÅ™echodem ze spalovacích motorů k elektrickým by sice nemuselo být nijak výrazné pÅ™i zachování souÄasného poÄtu vozů, ale jinak by to bylo, pokud by tyto vozy byly urÄeny pouze pro movitÄ›jší zákazníky. Pokud pÅ™ipravovanými kroky sebereme Å¡irší veÅ™ejnosti mobilitu a ta bude v budoucnu výsadou bohatších, tak výraznÄ› snížíme poÄet vozů na silnici. To vskutku pÅ™inese snížení zátěže životního prostÅ™edí. Zdá se, že evropÅ¡tí lídÅ™i se vydali pÅ™esnÄ› touto cestou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup