Pokud nejen působíte, ale jste také důvěryhodní, určitě si usnadníte vztahy s ostatními partnery a klienty. Snažte se proto svoji důvěryhodnost zvyšovat okamžitě! Pokud totiž budete působit důvěryhodně, je snazší, aby vám ostatní vyšli vstříc a přistoupili na váš názor, přijali vaši nabídku či vyšli vstříc vašim požadavkům. Kromě toho budete působit i schopnější, než vaše okolí. Pokud totiž působíte jako zmatení a nezodpovědní jedinci, můžete mít nápady a byznys k nezaplacení, ale málokdo s vámi bude chtít do budoucna pracovat. A pokud se k tomu z nějakého důvodu uchýlí, určitě se můžete spolehnout na to, že vás budou hodně kontrolovat a ověřovat si vše, co uděláte. Kromě toho vás jistě dají do drobnohledu a budou hledat další a další informace právě o vaší osobě.
zeměkoule a ruce.jpg
Jak při jednání vzbudit v druhé osobě zájem?
·         Obecně je známo, že pokud na druhém člověku vidíme společné znaky, působí na nás mnohem důvěryhodněji než ten, který má jiné chování, zcela jiné názory a úplně jiné vyjadřování, než my sami. Pokud jste tedy na jednání, okamžitě analyzujte člověka, se kterým mluvíte a ihned hledejte to, co máte společné. Na tom stavte styl vašeho jednání. Pokud však myslíte, že když uvidíte, že má druhý něco rád, budete předstírat i váš zájem o danou věc, pletete se. Není třeba předstírat, ba naopak to je na škodu, je třeba opravdu HLEDAT SHODU!
·         Abyste dohledali společné znaky vašeho chování či přístupu k byznysu nebo společné záliby, je třeba, abyste naslouchali a opravdu slyšeli názory tohoto druhého! Pokud budete mluvit jen o sobě a svém byznysu, nikdy se nedozvíte tolik, co byste se zvládli dozvědět v případě, že byste poslouchali a kladli otázky, které vám druhá strana může zodpovědět.
siluety při diskusi.png
·         Pokud se vám podařilo navázat dobrý vztah, je největší chybou, kterou můžete udělat to, že nedodržíte sliby. Jak se říká: „To, co já ti můžu slíbit, ti nikdo jiný nedá!“ Proto je třeba vždy přemýšlet o tom, co partnerovi nebo budoucímu partnerovi slibujete a vždy své závazky dodržet. Ať už se bude jednat o včasné dodání informací či platby.
K tomu, abyste opravdu působili důvěryhodně na budoucího či stávajícího partnera, je rozumné, po každém setkání shrnout výsledky tohoto jednání do krátkého emailu tak, abyste vy nezapomněli, co jste slíbili, v čem jste se shodli a zároveň, aby druhá strana věděla, že o partnerství opravdu stojíte.