Počátek puberty sice není u všech chlapců stejný, ale zpravidla nastává okolo třinácti let. V době, kdy nastává období fyzického zrání, což doprovází překotný růst, kdy ruce a nohy předhánějí zbytek těla. V té době se začíná měnit postava z chlapecké na mužskou. S rozšířenými rameny a celkově hranatějším vzhledem. V tomto období se většina chlapců věnuje buď oblíbenému kolektivnímu sportu, anebo si začínají posilovat svalstvo v posilovně. Okolo čtrnácti let začíná rovněž tak zvaná mutace, kdy hlas se dostává přes krátké období do nižší hladiny. Což většina kluků využije a přidá k oblíbené hře na kytaru konečně i zpěv, který netrhá ušní bubínky.

Ve společnosti přátel

Na celém těle začínají v tomto období rašit chloupky a ty výraznější se objeví i nad horním rtem a poté na obou tvářích. Tento věk je nádherným obdobím, ve kterém dochází k navazování nových přátelství, a to nejen mezi chlapci. Ale začínají vznikat i vztahy partnerské. Což do životů mladých mužů přináší úplně nový prvek – první zamilování. Které rozvine přirozeným způsobem i budící se sexualitu.  Je to doba, kdy se začíná podstatně uvolňovat citová vazba k rodičům. Což přináší mnohé situace, na které se vzpomíná s úsměvem na tváři i v dospělém věku. Převládající pocit, že dospívají chlapec ví všechno nejlépe a do života už mu nikdo dobré rady dávat nemusí.

Konečně osmnáct

Ani rodiče, natož prarodiče. Hormonální změny v dospívajícím období bývají završeny okolo osmnáctého roku. Tato číslovka bývá všemi chlapci dlouho vyhlížené datum. Představa plnoletosti jim dává křídla. V představě, že coby dospělí muži se už nebudou muset podřizovat pravidlům, která v rodinách panovala do této doby. Ovšem život ví. A tak jim v tomto věku klade mnohé úkoly, které je potřeba v mužském světě se ctí zvládnout. Je to nejen zvládnutí maturitní zkoušky, po čtyřletém studiu na střední škole, ale rovněž i zvládnuté zkoušky přijímací. Ať už talentové, které jsou nezbytné v případě studia se sportovním zaměření, tak i ty na klasickou vysokou školou. Velkou metou, hned po dosažení 18. narozenin, je i absolvování autoškoly s vytouženým řidičským průkazem. Tím pravým potvrzením nabyté dospělosti.